Praktijkinformatie

De praktijken van M. Evenaar & D. Ajanaku en H.W. van der Neut zijn gevestigd op de Oranje Nassaulaan in Amsterdam Zuid. Wij hebben gekozen voor een nauwe samenwerking zodat wij de persoonlijke benadering van een kleine huisartsenpraktijk kunnen combineren met de voordelen van een grotere groepspraktijk (Huisartsenpraktijk Oranje Nassaulaan genaamd).

Wij denken dat het goed is dat iedere patiënt een vaste huisarts heeft. U kunt u dan ook inschrijven bij de praktijk van der Neut, dan wel in de praktijk Evenaar/Ajanaku.  De patiënten die voorheen bij praktijk Vogelenzang/Steensma patiënt waren, kunnen kiezen voor welke arts zij voorkeur hebben.  Gelieve bij het maken van een afspraak aan te geven bij welke dokter u graag een afspraak wilt maken. Als u op korte termijn gezien wilt worden, hangt de afspaak af van de beschikbaarheid van de betreffende dokter en of hij/zij op dat moment werkt. Overigens zijn wij middels het dossier op de hoogte van voorgaande contacten. 

Door te werken met meerdere huisartsen op dezelfde locatie kunnen we veel service bieden en tegelijk ook aandacht houden voor de kwaliteit van onze zorg. Als uw vaste huisarts op vakantie is vindt waarneming altijd binnen onze praktijk plaats door een huisarts die u dezelfde persoonlijke zorg zal bieden. De praktijk is dus het hele jaar open!

Tevens is de Huisartsenpraktijk Oranje Nassaulaan een door het NHG geaccrediteerde praktijk, dat wil zeggen dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het Nederlands Huisartsengenootschap stelt.

 

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.